Η Quality & Reliability (Q&R) κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά στο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση, Υποστήριξη και Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) για τη διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2010.

Ο λόγος που οδήγησε την Q&R στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι η αναλυτική αιτιολόγηση του κόστους που ζήτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την εταιρεία επειδή οι τιμές που προσέφερε -κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών- ήταν κάτω από το όριο του διαγωνισμού (90%).

Στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Altec Integration, 2) Neuropublic και 3) Q&R. Έπειτα από δύο προσφυγές και επαναξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, η Neuropublic είχε συγκεντρώσει βαθμολογία 106,2, η Q&R 98,25 και η Altec Integration 92,4. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Q&R είχε την οικονομικότερη προσφορά, ακολουθούμενη από τις Altec Integration και Neuropublic, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε επιστολή στις εταιρείες Altec Integration και Q&R ζητώντας την αναλυτική αιτιολόγηση του κόστους, δίνοντας χρονικό περιθώριο 24 ωρών. Στις 4 Αυγούστου 2010, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε τις οικονομικές προσφορές των Q&R και Altec Integration και κατακύρωσε το έργο στην εταιρεία Neuropublic. Κατά της απόφασης αυτής, οι εταιρείες Altec Integration και Q&R κατέθεσαν προσφυγές, οι οποίες απορρίφθηκαν επίσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.