Η Velti ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2009 καθώς και την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του χρηματιστηρίου του NASDAQ για την έναρξη δημόσιας διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της.

Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προτεινόμενη δημόσια διαπραγμάτευση για εταιρικούς σκοπούς μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου διεθνούς επέκτασης της εταιρείας και η υλοποίηση νέων επενδύσεων και εξαγορών με στόχο τη διεύρυνση των τεχνολογικών της προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της mobile marketing πλατφόρμας mGage που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην αγορά, καθώς και κεφάλαιο κινήσεως.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα του 2009, η Velti σημείωσε αναμορφωμένα έσοδα ύψους 89,9 εκ. δολ. αυξημένα κατά 82% συγκριτικά με τα έσοδα του 2008, ενώ τα αναμορφωμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 285% αγγίζοντας το ποσό των 26,8 εκατ. δολ, αντανακλώντας την αύξηση ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας τόσο από υπάρχοντες όσο και από νέους πελάτες.

Για την υποστήριξη της ανάπτυξής της η εταιρία πρόσθεσε στο ανθρώπινο δυναμικό της, κατά το 2009, 140 νέα στελέχη, τα περισσότερα από τα οποία απασχολούνται στο γραφείο της Αθήνας, επιτυγχάνοντας, έτσι,  οργανική αύξηση κατά 35%.