Μια πρόσφατη έρευνα που έγινε από την Iron Mountain ανάμεσα σε 2.000 υπαλλήλους γραφείου από όλους τους κλάδους σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Μ. Βρετανία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους υπέκλεψε τουλάχιστον μια φορά κατά την αλλαγή εργασίας, ευαίσθητα δεδομένα από την εταιρεία του.

Μερικοί μάλιστα φθάνουν ακόμα και στο σημείο να σβήσουν έγγραφα από το εταιρικό δίκτυο. Το θέμα της υποκλοπής εταιρικών δεδομένων και της προστασίας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 30% των περιπτώσεων οι υποκλοπές αφορούν στρατηγικά πλάνα μιας επιχείρησης, τα οποία καταλήγουν στα χέρια των ανταγωνιστών.

Το θέμα έχει να κάνει καθαρά με τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη από κάθε CIO, από κάθε Διεύθυνση Πληροφορικής που οφείλει να προστατεύει τις ευαίσθητες πληροφορίες που βρίσκονται διάσπαρτες στο εταιρικό δίκτυο. Άλλωστε, η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα στο επαγγελματικό περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες υποκλοπής σημαντικών εταιρικών δεδομένων εξ αρχής. Εκτός από τη θέσπιση κανόνων που θα καθορίζουν τι πρόσβαση θα έχει ο κάθε υπάλληλος στα δεδομένα  και πώς θα εμποδίζεται η υποκλοπή τους, χρειάζεται μια στενή συνεργασία του IT με το τμήμα HR της εταιρείας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο και η μεγαλύτερη πρόκληση εδώ είναι να γίνει μια σωστή διαχείριση του χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα και έριδες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Και δη με διευθυντικά στελέχη τα οποία μπορεί να παρεξηγήσουν την όποια προσπάθεια περιορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης τους σε ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι λύσεις υπάρχουν,αυτοματοποιημένες λύσεις που υπολογίζουν κάθε παράγοντα, που «παντρεύουν» διαφορετικά συστήματα και υποδομές και που, εν τέλει, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα εξ αρχής. Τέτοιες λύσεις σας έχουμε παρουσιάσει  και θα παρουσιάζουμε τακτικά στο μέλλον, ενώ θα τις βρείτε και στις σελίδες αυτού του τεύχους.