Η Huawei αιτήθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποτρέψει τη Motorola από την παράνομη μεταφορά της πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei στην Nokia Siemens Networks (NSN).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Huawei προχώρησε σε αυτή την ενέργεια λόγω της επικείμενης εξαγοράς του τομέα ασύρματων δικτύων της Motorola, ύψους $1,2 δις. από την NSN. Σημειώνεται ότι η Huawei συνεργάζεται με την Motorola από το 2000 σε δίκτυα ράδιο πρόσβασης και σε δίκτυα κορμού, όπου η Motorola ανέλαβε τη μεταπώληση των προϊόντων ασύρματων δικτύων της Huawei, με τη δική της επωνυμία. Κατά την περίοδο αυτή, η Motorola προμηθεύτηκε εξελιγμένα και εμπιστευτικά προϊόντα, πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei, τα οποία είχαν αναπτυχθεί από την ομάδα τεχνικών της Huawei, που απαρτίζεται από περισσότερους από 10.000 μηχανικούς.

Από τον Ιούλιο του 2010 όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά του τομέα ασύρματων δικτύων της Motorola από την NSN, η Huawei έχει προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι το υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας της που είχε διατεθεί στη Motorola, δεν θα διαρρεύσει προς την NSN. Όμως η Motorola δεν έχει ανταποκριθεί με κάποια διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει εμπιστευτικό υλικό στην NSN. Εάν λοιπόν η εμπορική πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορίες που ανήκουν στη Huawei διαρρεύσουν προς τρίτους, συνεχίζει η ανακοίνωση, η Huawei θα υποστεί σημαντική και μη-αναστρέψιμη εμπορική ζημιά.

Το γεγονός ότι η Motorola δεν υιοθέτησε επαρκή μέτρα διασφάλισης των εμπιστευτικών πληροφοριών και τεχνογνωσίας που έλαβε από τη Huawei, οδήγησε την εταιρεία να ζητήσει νομική προστασία για την προφύλαξη των δικαιωμάτων της.