Αρκετές εταιρείες μπορεί να υποστούν κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές προστασίας της ιδιωτικότητας αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Η.Π.Α. δεν καταλήξουν σε ένα νέο σύστημα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ τους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, όπως ανακοίνωσαν οι ρυθμιστικές αρχές.

Μετά την ακύρωση της συμφωνίας Safe Harbour από το ευρωπαϊκό δικαστήριο και σύμφωνα με τους νόμους προστασίας των δεδομένων της Ε.Ε., οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών σε χώρες εκτός της Ε.Ε. που δεν διαθέτουν επαρκώς ασφαλισμένα συστήματα. Όπως ανακοινώθηκε, αν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2016, δεν έχει βρεθεί λύση με τις αρχές των Η.Π.Α., οι αρχές θα μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πολιτών.