Ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται σήμερα, μέσα από μια σειρά προκλήσεων, να μετασχηματίσει τους ανθρώπους και το τμήμα του σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών (τοπικά ή στο cloud), καλείται να εστιάσει στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών.

Η νέα εποχή του ΙΤ φέρνει στην επιφάνεια σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την τοποθεσία και την ιδιοκτησία της πληροφορίας, δημιουργώντας ερωτήματα του τύπου: Πώς θα έχω πάντα διαθέσιμη την πρόσβαση στα δεδομένα μου; Πού και πώς θα δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας; Πώς θα μεταφέρω τα δεδομένα μου σε άλλο πάροχο, αν απαιτηθεί; Πόσο ασφαλή είναι όλα αυτά σε ένα περιβάλλον σημαντικών κινδύνων, με τη βιομηχανική κατασκοπία να επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς;

Αν και οι πάροχοι υπηρεσιών cloud διαθέτουν υποδομές που προσφέρουν μια αποτελεσματικότερη προστασία σε σχέση με μια μικρομεσαία επιχείρηση, ο χρήστης εξακολουθεί να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο τις αλυσίδας. Για τις επιθέσεις που στοχεύουν στους χρήστες, χρειάζεται μια αντιμετώπιση που θα συνίσταται από αρκετή εκπαίδευση και την εφαρμογή μιας αυστηρής πολιτικής κανόνων ασφαλείας. Η μεταφορά υποδομών στο cloud απελευθερώνει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και της επιτρέπει να επικεντρωθεί σε λειτουργίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια της εταιρείας, που οδηγούν στην αξιοποίηση της πληροφορίας για τη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Διεθνοποιημένο ΙΤ
Μια επιχείρηση όπως είναι η SABO, με 98% δραστηριότητα στο εξωτερικό και παρουσία σε όλο τον κόσμο, οφείλει να διαθέτει μια Διεύθυνση Πληροφορικής που θα προσφέρει αδιάλειπτα και απρόσκοπτα υπηρεσίες, με πολυεθνικό χαρακτήρα, απορροφώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε νομικά θέματα και διαδικασίες. Τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούνται από τις θυγατρικές της και τα κατά τόπους γραφεία της σε όλο τον κόσμο, στη φυσική γλώσσα της περιοχής (όπου αυτό είναι εφικτό). Η μεγάλη πρόκληση είναι να προσφέρουμε σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας αδιάλειπτες υπηρεσίες στην τοπική γλώσσα, για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εξασφαλίζοντας ενημερωμένα δεδομένα, δίνουμε αξία στην πληροφορία, διευκολύνουμε την αξιοποίησή της για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η SABO βασίζεται στις τεχνολογίες Πληροφορικής, τόσο για την εσωτερική της λειτουργία, όσο και για έργα που υλοποιεί σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες. Εσωτερικά αξιοποιούμε όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες (ERP, WMS, BI, CRM, Reporting), τις οποίες χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο ενός υβριδικού cloud, με εφαρμογή τεχνολογιών virtualization (στις υποδομές). Για τις επικοινωνίες μας βασιζόμαστε στην IP τηλεφωνία, ενώ σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στο άμεσο μέλλον λύσεις Voice collaboration και Unified Communications.

Φυσικά, έχουμε επενδύσει σε διάφορες τεχνολογίες ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, ώστε να προστατευόμαστε επαρκώς από απειλές και κακόβουλες ενέργειες. Για τον σχεδιασμό των λύσεών μας αξιοποιούμε συστήματα CAD, CAM, 3D, προγραμματίζοντας και παραμετροποιώντας διάφορα συστήματα PLC, SCADA και Robotics, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας, μεγιστοποιώντας την παραγωγική τους δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα κατασκευής των προϊόντων τους. Με άρμα την καινοτομία, τη ρομποτική και τον σχεδιασμό λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, η SABO δημιουργεί καθημερινά μοναδικές λύσεις αυτοματισμού και παραγωγής, αξιοποιώντας κάθε νέα τεχνολογία Πληροφορικής.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Η διασύνδεση όλων των εταιριών του ομίλου, μέσα από υπηρεσίες cloud και συστημάτων Unified Communications, θα προσφέρει στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαλείφοντας τα προβλήματα άμεσης επικοινωνίας και ανταλλαγής των πληροφοριών, επιτυγχάνοντας αμεσότερα αποτελέσματα στις πωλήσεις, την επίτευξη των εταιρικών στόχων, αλλά και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των πελατών διεθνώς.

Επιπλέον με την εφαρμογή ενός πολύγλωσσου Intranet και την ενεργοποίηση της ιδιωτικής κοινωνικής δικτύωσης θα καταφέρουμε να μεταφέρουμε γνώση, ικανότητες και πληροφορίες σε όλες τις θυγατρικές και τους εμπλεκομένους για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη. Η διασύνδεση όλων των συστημάτων και η ενοποιημένη λειτουργία τους θα επιτρέψουν τη διάχυση κρίσιμων πληροφοριών, εξασφαλίζοντας τη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη αντιμετώπιση κρίσεων.