Καθώς τα περιθώρια της οικονομίας στενεύουν -διανύουμε ήδη τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, τη διάρκεια και τα αποτελέσματα της οποίας κανείς δεν μπορεί να προβλέψει- οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα κόστη και να κερδίσουν το μέγιστο δυνατό.

Οι CIOs βρίσκονται στη μοναδική θέση να αδράξουν την ευκαιρία και να επαναπροσδιορίσουν τα τμήματα IT με τρόπο που θα κάνει την εταιρεία πιο ανταγωνιστική – τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Κάνοντάς το αυτό, οι «έξυπνοι» CIOs μπορεί να είναι σε θέση να μειώσουν την επίδραση των περικοπών στον προϋπολογισμό του ΙΤ και, την ίδια στιγμή, να οδηγήσουν σε βελτίωση της απόδοσης και στην ενίσχυση της αξίας της Πληροφορικής στο σύνολο της εταιρείας.

Οι σημαντικότερες ευκαιρίες για την ενίσχυση της βελτίωσης της απόδοσης, που συνήθως παραβλέπονται από τα τμήματα Πληροφορικής, σύμφωνα με τους έμπειρους αμερικανούς CIOs, Bob Riddell και Eric Ullman, περιλαμβάνουν:

Εστίαστε στο τι θέλει και τι χρειάζεται το business από το ΙΤ: Ποιος είναι ο ρόλος του τμήματος ΙΤ στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας; Η απάντηση σε αυτό δεν είναι τόσο απλή. Το τμήμα Πληροφορικής οφείλει να σκέφτεται σοβαρά το business plan και το ρόλο του στην πραγματοποίησή του. Ο απόλυτος στόχος του σύγχρονου CIO είναι να κατανοήσει το business σε βάθος και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τους υπόλοιπους CXOs σχετικά με το πώς η Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους. Οι Διευθυντές Πληροφορικής πρέπει να αφιερώνουν χρόνο και να παρατηρούν πώς το business λειτουργεί πραγματικά.

Ισορροπείστε την προσοχή σας στο IT και στο business: Η στρατηγική αξία ενός CIO μετουσιώνεται στην ικανότητά του να αναγνωρίζει και να αρθρώνει πώς η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για να ωθήσει προς τα μπροστά το business, αλλά και για να ηγηθεί των πρωτοβουλιών για βελτίωση. Πολλά τμήματα Πληροφορικής αφιερώνουν σχεδόν όλο τους το χρόνο στη λήψη τεχνολογικών αποφάσεων -περιμένοντας το business να τους παράσχει «αιτήματα αλλαγής» ή «επιχειρηματικές απαιτήσεις»- και αμελούν να αφιερώσουν αρκετό χρόνο για να ανακαλύψουν πώς θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να προσθέσουν αξία. Για να είναι «σχετικοί» με το business, οι CIOs και τα τμήματα Πληροφορικής πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για την απόδοση της επιχείρησης (business performance) και όχι μόνο για την απόδοση της τεχνολογίας (technology performance).

Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για ένα Διευθυντή Πληροφορικής να βελτιώσει την ικανότητά του να εστιάζει στις επιχειρηματικές ανάγκες από το να ενισχύσει τη γνώση του στο πώς λειτουργεί το business και πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Πολλοί IT Managers και CIOs δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις λειτουργίες (operations) του business. Ακόμα και όσοι έχουν στενές σχέσεις με τα υπόλοιπα στελέχη, συχνά αποτυγχάνουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να «σηκώσουν τα μανίκια» και να παρατηρήσουν τις λεπτομέρειες του πώς δουλεύει το business.