Ο Γεράσιμος Μπόζας, Supervisor, Data Networks, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και ο Άρης Πατρικάκος, Head, Airside Operations, ΔΑΑ, μιλάνε στο netweek για όλες τις πτυχές του έργου τηλεματικής που υλοποιήθηκε στον οργανισμό τους.

netweek: Ποιος ήταν ο στόχος του έργου τηλεματικής που υλοποιήσατε στο ΔΑΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών);

Γεράσιμος Μπόζας / Άρης Πατρικάκος: Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η αποτύπωση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων των οχημάτων που εμπλέκονται στις διαδικασίες εκχιονισμού στην πίστα του ΔΑΑ. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα οχήματα επιχειρησιακής λειτουργίας, επίβλεψης και ελέγχων του Πεδίου Ελιγμών (Follow-Me) με εικοσιτετράωρη χρήση. Το έργο της τηλεματικής συμβάλλει στην οργάνωση του προσωπικού των λειτουργιών περιοχής κίνησης αεροσκαφών, όπως, επίσης, και στη διερεύνηση συμβάντων που σχετίζονται με την αεροπορική ασφάλεια (airside safety).

nw: Ποιες ήταν οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου;

Γ. Μπόζας / Ά. Πατρικάκος: Οι προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν κατά την υλοποίηση του έργου εντοπίζονται, κυρίως, στις υψηλές απαιτήσεις για την ακρίβεια εντοπισμού θέσης, στην ανάγκη απεικόνισης της θέσης των οχημάτων στο χάρτη του αεροδρομίου στην κονσόλα του συστήματος σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, και στο στόχο της υλοποίησης του έργου, χωρίς παρέκκλιση από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επίσης, η ανάγκη για αυξημένη αυτοματοποίηση λειτουργιών αποτέλεσε έναν ακόμα παράγοντα δυσκολίας.

Πιο συγκεκριμένα, για να υπάρχει υψηλή ακρίβεια ως προς τον εντοπισμό θέσης επιλέχθηκε εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών με υποστήριξη πολλαπλών συστημάτων εντοπισμού θέσης, μεγάλη ευαισθησία στη λήψη του δορυφορικού σήματος και πολύ σύντομος χρόνος εντοπισμού θέσης κατά την εκκίνηση. Η πολύ συχνή αποστολή στον κεντρικό διακομιστή του στίγματος του κάθε οχήματος έδωσε την αίσθηση πραγματικού χρόνου στην εφαρμογή.

Τέλος, υλοποιήθηκε ειδικός αλγόριθμος, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται αυτόματα από την τροχιά τού κάθε οχήματος η διαδρομή που εκτελεί, πότε είναι ενεργό και πότε αποσύρεται για συντήρηση, χωρίς την παρέμβαση χρήστη. Επιπλέον, η μεγάλη ευαισθησία των συσκευών GPS -που πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ελληνικής κατασκευής- βοήθησε στο να υπάρχει στίγμα ακόμα και στο επίπεδο των αφίξεων στο σημείο που καλύπτεται από τον δρόμο των αναχωρήσεων.

Όσον αφορά στη μη παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα, ο λεπτομερής σχεδιασμός και η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου από όλες τις πλευρές ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

nw: Πόσο χρόνο διάρκεσε η υλοποίηση του έργου τηλεματικής και ποιοι συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωσή του;

Γ. Μπόζας / Ά. Πατρικάκος: Η υλοποίηση του έργου διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες και η εταιρεία που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ήταν η Link Technologies με υλικό και λογισμικό δικής της κατασκευής. Η Διεύθυνση ΙΤ&Τ ανέλαβε τη διαχείριση εκτέλεσης του έργου, καθώς και τη λειτουργία του συστήματος μετά την ολοκλήρωση του έργου.

nw: Tι feedback έχετε πάρει έως τώρα από το έργο;

Γ. Μπόζας / Ά. Πατρικάκος: Η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε 24ωρη βάση από τους υπαλλήλους του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αερολιμένα. Επίσης, χρησιμοποιείται ως βασικό συμβουλευτικό εργαλείο σε περιπτώσεις διερεύνησης συμβάντων που άπτονται ζητημάτων αεροπορικής ασφάλειας. Το feedback είναι απολύτως θετικό, αφού η καθημερινή και αδιάλειπτη χρήση βοηθά την επιχειρησιακή λειτουργία του αερολιμένα.

nw: Σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε περαιτέρω την τηλεματική;

Γ. Μπόζας / Ά. Πατρικάκος: Είναι ήδη προγραμματισμένη η επέκταση του συστήματος και σε άλλα επιχειρησιακά οχήματα, όπως πυροσβεστικά και οχήματα επείγουσας ιατρικής βοήθειας που κινούνται στην πίστα του αεροδρομίου και αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στις περιπτώσεις αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών που θα χρειάζεται και δική τους παρέμβαση. Σε επόμενο στάδιο, θα μπορούσαν να ενταχθούν και οχήματα τρίτων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην πίστα, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κίνηση λων των οχημάτων.