Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενιαίου Συστήματος Ασφαλείας των Δικτυακών Υποδομών του Υπουργείου Εξωτερικών".

Λόγος ματαίωσης του διαγωνισμού είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάγκη επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων ασφαλείας γιατί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αποδείχθηκε πως δεν ήταν συμβατές με τα υπόλοιπα συστήματα του Υπουργείου. Ο διαγωνισμός πρόκειται σύντομα να επαναπροκηρυχθεί αφού η ανάγκη για τα εν λόγω συστήματα είναι υπαρκτή. Υπενθυμίζουμε πως ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί στα 220.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.