Ακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του έργου "Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Infokiosks και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη του Δήμου Χανίων, έπειτα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Η ακύρωση θεωρήθηκε επιβεβλημένη καθώς διαπιστώθηκε ότι από την αναλυτική διακήρυξη απουσιάζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων, τα οποία αποτελούν ουσιώδες τμήμα της και χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.
Ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε ορισθεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2009, θα επαναπροκηρυχθεί.