Ακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός που αφορούσε στην προμήθεια των έξυπνων καρτών της Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).

Αίτια της ακύρωσης είναι η “ένσταση” της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί μη σωστών προδιαγραφών του προκηρυσσόμενου έργου. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας. Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχαν καταθέσει προσφορές οι ενώσεις εταιρειών 1) Altec – Datamed – OTS, 2) Byte – Profile, 3) Q&R – PC Systems, 4) Space Hellas – OTE, 5) Toppan – Gemalto, 6) Unisystems – Intracom και οι εταιρείες 7) Newsphone και 8) SingularLogic. Ο προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 4.000.000 ευρώ.