Ακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Σύγχρονων Διαδραστικών Υπηρεσιών η-Δημοκρατίας (eDemocracy)» για λογαριασμό της Ν. Α. Εύβοιας.

Ειδικότερα, η εν λόγω ανάπτυξη θα προερχόταν μέσα από: α) την παροχή διαδραστικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες, β) τη δυνατότητα έκφρασης του κοινού αισθήματος των πολιτών, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις (eVoting/ ePolling) και ερωτηματολόγια (surveys), γ) την υπηρεσία διατύπωσης αιτημάτων (ePetitions) προς τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες και τη λήψη απαντήσεων μέσω SMS, e-mail, web, δ) την υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής μετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ε) τις υπηρεσίες προδραστικής και προσωποποιημένης ενημέρωσης για γεγονότα, δραστηριότητες, νέα-ειδήσεις και στ) τις υπηρεσίες «ψηφιακής γειτονιάς» που θα συνδυάζουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά των social networks. Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω έργο είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές οι εταιρείες 1) AllWeb, 2) ATC, 3) Exodus, 4) Forthnet, 5) Globo, 6) Greek Geeks, 7) Hypertech, 8) Prisma, 9) SingularLogic και η ένωση εταιρειών 10) Q&R – Cardisoft. Ο προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στις 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.