Το σχέδιο «Καλλικράτης» φαίνεται ότι δεν επηρεάζει μόνο τους εργαζόμενους σε Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες αλλά και εκείνους που απασχολούνται στον κλάδο της Πληροφορικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνένωση Δήμων και Νομαρχιών, καθώς και το γενικότερο «συμμάζεμα» που επιχειρεί η κυβέρνηση στον Δημόσιο Τομέα, αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρήσεις του κλάδου της Πληροφορικής, αφού υπάρχει η πιθανότητα να ακυρωθούν συμβάσεις για έργα και συντηρήσεις που έχουν ήδη κατακυρωθεί. Η ανησυχία είναι έντονη σε αρκετά στελέχη Πληροφορικής επειδή το τοπίο παραμένει ακόμα θολό, χωρίς να υπάρχουν επίσημες απαντήσεις.

Στην περίπτωση που οι πληροφορίες βγουν αληθινές, οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για αρκετές εταιρείες. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για τις συμβάσεις των έργων. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκταμιευθεί χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Αφήνουν, όμως, ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το θέμα των συντηρήσεων.

Εκτός από τους Δήμους και τις Νομαρχίες, θόλο είναι το τοπίο και στις υπόλοιπες επικείμενες συγχωνεύσεις, όπως για παράδειγμα, της ΕΘΕΛ και του ΗΛΠΑΠ ή του ΜΕΤΡΟ, του ΗΣΑΠ και του ΤΡΑΜ, των ασφαλιστικών ταμείων κ.α. Πάντως, υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά του αφού στελέχη της αγοράς θεωρούν πως το εν λόγω σχέδιο, ίσως και να αποτελεί μία νέα ευκαιρία για την Πληροφορική. Είναι δεδομένο ότι θα απαιτηθούν νέα συστήματα που θα υποστηρίξουν τις εν λόγω αλλαγές.