Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση και προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην εταιρεία Μαρία Πατμανίδη Α.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά ανταλλακτικών μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Η λύση BizeGate Sales Force Automation που υλοποιήθηκε καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, παρέχοντάς τους δυνατότητες, όπως φορητή παραγγελιοληψία, καρτέλες πελατών και ολοκληρωμένη συναλλακτική εικόνα πελάτη, διαχείριση πελατών, ατζέντας και δρομολογίων, εξοδολόγιο, εισπράξεις-ταμείο κ.ά.

Επίσης, στη Διεύθυνση Πωλήσεων παρέχονται δυνατότητες, όπως διαχείριση και επιθεώρηση ομάδας πωλήσεων.  Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος BizeGate B2B, η εταιρεία πλέον παρέχει νέες δυνατότητες προς το δίκτυο των συνεργατών και μεταπωλητών της, όπως προβολή διαθεσιμότητας κάθε προϊόντος, προβολή της τιμής κάθε είδους, παρουσίαση ειδικών προσφορών & εκπτώσεων, προβολή φωτογραφιών και εκτεταμένων τεχνικών ή εμπορικών περιγραφών, για κάθε είδος, παραγγελιοληψία, κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι το BizeGate επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο, με το ERP σύστημα της εταιρείας (Softone), για την ανταλλαγή των πληροφοριών.
Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές τύπου Netbook.