Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αλλαγής στρατηγικής και αναδιοργάνωσης που πραγματοποιείται στη Nokia, φαίνεται ότι και το ελληνικό γραφείο βρίσκεται υπό καθεστώς ανασυγκρότησης, εντασσόμενο στο πλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Nokia έχει αποφασίσει την αλλαγή πλεύσης σε ό,τι αφορά την αυτόνομη παρουσία της σε διάφορες χώρες, κεντροποιώντας τις λειτουργίες της σε συγκεκριμένες μόνο χώρες, και με συνεργαζόμενη με διανομείς ακόμα και σε χώρες που είχε ήδη αυτόνομη παρουσία.