Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε, διαπιστώνει πως οι Έλληνες αλλάζουν τις διαδικτυακές τους συνήθειες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και αλληλεπίδραση.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που απορρέουν από την εν λόγω έρευνα είναι τα ακόλουθα: Για διαδικτυακή επικοινωνία, Έλληνες και Ευρωπαίοι προτιμούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, τη συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης, την ανάγνωση ιστολογίων και την τηλεφωνία μέσω διαδικτύου με κλήσεις video. Οι πολίτες στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα δε δείχνουν προς το παρόν να εγκαταλείπουν τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας μέσω σταθερού και κινητού τηλεφώνου. Όσον αφορά τη διαδικτυακή τους ψυχαγωγία, Έλληνες και Ευρωπαίοι προτιμούν «κατέβασμα» μουσικής, ακρόαση web ραδιοφώνου, παρακολούθηση web τηλεόρασης καθώς και «κατέβασμα» ταινιών ή video clips.

Ο βαθμός αντικατάστασης των παραδοσιακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας από αντίστοιχες εξελιγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες ψυχαγωγίας είναι ακόμα σχετικά χαμηλός, με την ανάγνωση ηλεκτρονικών εντύπων και την αγορά μουσικών CDs να επικρατούν μεταξύ αυτών. Ακόμα, το 8% των Ευρωπαίων και το 10% των Ελλήνων έχει ήδη αντικαταστήσει τα έντυπα μέσα, για  την ανάγνωση ειδήσεων, με το διαδίκτυο. Τέλος, η περιορισμένη πρόθεση των πολιτών για χρέωση καταδεικνύει την αντίληψη τους ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά έντυπα παρέχονται δωρεάν ή ότι αποτελούν μέρος της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο για την οποία ήδη χρεώνονται.