Η Space Hellas δημιούργησε μία νέα διεύθυνση, τη Διεύθυνση Ασφαλείας, της οποίας θα προΐσταται η Νάντια Λιάπη, στα πλαίσια υιοθέτησης από την εταιρεία συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών και πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO EN 27001:2005.

Επίσης, λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης των αρμοδιοτήτων επί οικονομικών θεμάτων μόνον στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, δεν υφίσταται πλέον ανάγκη ειδικής θέσης Οικονομικού Συμβούλου, που αναφέρεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακόμα, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Προγραμματισμού, στη θέση του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος παραμένει Γενικός Διευθυντής, αναλαμβάνει η Ζωή Σακελλαρίδου. Τέλος, η Μαρία Ζερβού αναλαμβάνει τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.