Αποχώρησε ο Σ. Κακουλίδης που ασκούσε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή.

Η πρόσφατη αναδιοργάνωση σε διοικητικό επίπεδο της Αλφα Γκρίσιν Infotech, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Γκρίσιν Παππάς, καθώς και η αποχώρηση του Σ. Κακουλίδη, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή, οδήγησαν την εταιρεία σε αλλαγές προσώπων στη Διεύθυνση Πωλήσεων. Ο Μ. Μιχαγελίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων Προιόντων Ισχύος, ο Α. Πέππας αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή Πωλήσεων Προϊόντων Ελέγχου Περιβάλλοντος και ο Α. Βασιλείου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθυντή Πωλήσεων Προϊόντων Συμβατικού Κλιματισμού.