Οι διοικητικές υπηρεσίες της Intersys θα στεγάζονται από τις 15 Σεπτεμβρίου στα κτίρια της εταιρείας στο Μοσχάτο στη διεύθυνση
Βόλου 7. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα παραμένουν τα ίδια.