Μέχρι το 2020, μία στις έξι επιχειρήσεις θα έχει ήδη αντιμετωπίσει αδυναμία διάθεσής υπηρεσιών, λόγω της ελλιπούς διαχείρισης του ψηφιακού κινδύνου.

Στη μελέτη «Cybersecurity at the Speed of Digital Business» η Gartner επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες και οι υποδομές που βρίσκονται εκτός ελέγχου του IT θα αποτελέσουν σοβαρό ζήτημα για την ψηφιακή ασφάλεια των οργανισμών – είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα πάντα με τη Gartner, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, το 25% των δεδομένων θα «περνά» από τις κινητές συσκευές στο cloud, χωρίς κανέναν security έλεγχο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, μέσα σε τέσσερα χρόνια, το 60% των security budgets θα διατίθεται για detection και response σε ψηφιακές επιθέσεις (το αντίστοιχο ποσοστό είναι 30% σήμερα) καθώς «οι οργανισμοί πρέπει να παραιτηθούν από την ιδέα της απόλυτης προστασίας και να επενδύσουν στον εντοπισμό των συμβάντων και την απόκριση». Στο ίδιο μήκος κύματος, επισημαίνουν ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται στη μεγιστοποίηση του εύρους ελέγχου δεν πρόκειται να λειτουργήσουν στην ψηφιακή εποχή και δίνουν έμφαση στην ηγεσία και τη διακυβέρνηση, στον ανθρώπινο παράγοντα και στα digital ethics.