Ο ρόλος της Πληροφορικής, όπως πολλές φορές και με πολλούς τρόπους έχουμε πει σε αυτό το περιοδικό, δεν αφορά πλέον την υποστήριξη του business, παρά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτού.

it Η εξέλιξη αυτή απαιτεί με τη σειρά της μια αλλαγή εστίασης εκ μέρους του ΙΤ: από το κόστος και την εκτέλεση στη συνολική στρατηγική και την αξία. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής που έχουν επιτύχει το παραπάνω το έχουν κάνει μέσα από μία αλλαγή ρόλου και κουλτούρας. Δεν λειτουργούν ως επιμελητής των παγίων που πράττει κατ’ εντολή άλλων, αλλά ως στρατηγικός και προνοητικός υποστηρικτής της επιχειρησιακής αξίας.

Αυτή η κουλτούρα απόδοσης και αξίας διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο του ΙΤ βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του και ότι η δουλειά των ανθρώπων του ενθαρρύνεται με την κατάλληλη παρότρυνση. Η αλλαγή κουλτούρας αποτελεί μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, η υλοποίησή της είναι τόσο εφικτή όσο και αναγκαία.

O CIO που επιθυμεί να βελτιώσει την απόδοση της Διεύθυνσής του μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο «άνθρωποι, διαδικασίες, εργαλεία» για να ορίσει τις απαραίτητες αλλαγές. Στον τομέα των διαδικασιών, μπορεί να στραφεί στα πλαίσια Six Sigma, ITIL, COBIT και CMMI. Ως εργαλεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει λογισμικό IT operations monitoring, αυτοματοποιημένες σουίτες διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογές project portfolio management. Αυτό που δεν θα πρέπει, όμως, να ξεχάσει είναι το σκέλος των ανθρώπων, οι οποίοι και θα κληθούν να εκτελέσουν τις διαδικασίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που προαναφέρθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί, και η κουλτούρα που τους χαρακτηρίζει, καθορίζουν το βαθμό επιτυχίας της αλλαγής.

Αλλωστε, σε πολλαπλές έρευνες της Forrester, οι ερωτηθέντες CIOs κατατάσσουν τη «δημιουργία κουλτούρας απόδοσης και αξίας» στο top 5 των προϋποθέσεων επιτυχίας. Παράλληλα, η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών τους αποτελεί την υπ’ αριθμό ένα έγνοιά τους.

Εάν η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν χαρακτηρίζεται από μία υγιή κουλτούρα, η μακροπρόθεσμη επιτυχία της είναι ανέφικτη…

Καλή ανάγνωση