Σημαντικές αλλαγές στο ρόλο του CIO βλέπει η IDC σε μια πρόσφατη μελέτη της, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία, η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση θα αποτελέσουν τις λέξεις κλειδιά για τους CIOs και τους line managers μέσα στο 2016.

Πηγή: ΙDC, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Στη μελέτη της «The changing role of IT leadership: CIO perspectives for 2016» η IDC επιχειρεί να αποκαλύψει το τι σημαίνει ο μετασχηματισμός για τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ. Η σχετική μελέτη βασίζεται στις απαντήσεις σχεδόν 150 αμερικανών CIOs και περίπου 300 LOB (Line of Business) μάνατζερ. Η IDC αναθέτει στους CIOs τρία βασικά πεδία καθηκόντων:

1. Να κινηθούν από το operational IT στις προσανατολισμένες στο business υπηρεσίες
2. Να ηγηθούν του μετασχηματισμού της επιχείρησής τους μέσω της καινοτομίας και της ολοκλήρωσης
3. Να κτίσουν μια νέα σχέση ανάμεσα στο ΙΤ και στο Business

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές, αποτελεί καθήκον των CIOs να εξηγήσουν στη διοίκηση το καινοτόμο δυναμικό του ΙΤ και να δομήσουν διυπηρεσιακές ομάδες. Αυτό αποτελεί μέρος του νέου ρόλου τους, ήτοι να δράσουν ως Business Service Manager και ως Chief Innovation Manager. Παράλληλα, η ίδια μελέτη κάνει ξεκάθαρο, πόσο διαφορετικά βλέπουν το ΙΤ οι CIOs από τη μία και οι line managers από την άλλη. Στην ερώτηση για το κατά πόσο το ΙΤ συνέβαλε στη βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στο ΙΤ και στο Business, τo 35% των CIOs καταδεικνύουν το IT Governance, κάτι που αναγνωρίζεται μόλις από το 25% των μάνατζερ στο business line. Αντιθέτως, το 35% των line managers εκτιμά ότι το ΙΤ συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης για την προτεραιοποίηση των projects, όταν στους CIOs το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 31%.

H μελέτη κάνει αναφορά σε αυτό το σημείο και στο shadow IT. Το ΙΤ βοηθάει το business ώστε να προμηθευτεί εξωτερικά την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη τονίζουν το 25% των CIOs, κάτι στο οποίο συμφωνούν μόνο το 16% των line managers. Ωστόσο, σε μια άλλη ερώτηση φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα κοινά σημεία. Όταν οι CIOs και οι line managers κλήθηκαν να χαρακτηρίσουν τη σχέση συνεργασίας μεταξύ τους και οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι συντονίζονται μεταξύ τους για να κτίσουν γέφυρες επικοινωνίας (37% για τους CIOs και 35% για τους line managers), ενώ για μια αποτελεσματική σχέση συνεργασίας μιλάνε το 27% των CIOs και το 25% των line managers.

Παράλληλοι κόσμοι
Από την άλλη σχεδόν το 24% των line managers διαμαρτύρεται για παράλληλους κόσμους, όπου δεν υπάρχει αμοιβαίος συντονισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό στους CIOs περιορίζεται στο 8%. Κι ενώ το 26% των CIOs βλέπουν ότι υπάρχει σύμπραξη στην καινοτομία, μόλις το 11% των line managers έχουν την ίδια άποψη. Μέχρι να μπορέσει ο CIO να ασκήσει τον απαιτούμενο από την IDC ρόλο του Chief Innovation Officer και του Change Manager, χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα από την πλευρά του. Οι αναλυτές δεν ξεχνάνε να αναφέρουν και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, κάτι για το οποίο θα χρειαστεί, επίσης, να αναλάβουν δράση οι CIOs.

Ενσωμάτωση νέων skills, τεχνολογιών και κουλτούρας
Όσον αφορά την προοπτική του ρόλου του CIO για τα επόμενα χρόνια, η IDC χρησιμοποιεί τρεις ετικέτες: Innovate, Integrate και Incorporate. Το incorporate δεν αναφέρεται στην απόκτηση νέων skills και τεχνολογιών, αλλά σε μια νέα κουλτούρα. Οι αναλυτές δεν περιορίζονται στο διπλό ρόλο ενός CIO, ήτοι να δρα ως οικονομικά σκεπτόμενος πληροφορικάριος ή ως ένα «παντρεμένο» με την τεχνολογία στέλεχος. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν μια ακόμα πτυχή του, αυτή του επιχειρησιακού ηγέτη του ΙΤ, που φροντίζει για τη διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργίας, διατηρώντας, ωστόσο, πάντα, εικόνα για τα κόστη. Επιπλέον, υπάρχει ο Business Service Manager, ο οποίος κάνει πραγματικότητα την ευελιξία, αλλά και ο Chief Innovation Officer, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί την καινοτομία μόνο για το τμήμα του, αλλά τη θέτει προς εκμετάλλευση στη διάθεση της επιχείρησής του.