Ο ΟΤΕ απαντά σε δηλώσεις του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Νικήτα Αλεξανδρίδη, τουλάχιστον όπως αυτές αποδόθηκαν στα ΜΜΕ, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι "η ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΤΕ στο θέμα του δικτύου των οπτικών ινών, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, αφορά αποκλειστικά τον ίδιο.

Είναι εντελώς αβάσιμο, άκριτο, και επικίνδυνο να αποδίδεται στην Deutsche Telekom πρόθεση εκβιασμού της κυβέρνησης της χώρας μας”. Επιπλέον, αποσαφηνίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και ότι η χρησιμοποίηση αορίστων κατηγοριών, παραποίηση και επιλεκτική προβολή δυσμενών στοιχείων και επιθετικά και απαξιωτικά σχόλια του ρυθμιστή εναντίον μιας ρυθμιζόμενης εταιρείας, δημιουργούν ερωτηματικά για την αντικειμενικότητα και αμεροληψία του”.

Τέλος, καταλήγει στην απάντησή του ότι έχει αναθέσει στους νομικούς του συμβούλους να εξετάσουν, αν, με βάση τα λεγόμενα του κ. Προέδρου της ΕΕΤΤ, όπως τουλάχιστον αυτά αποτυπώνονται στον Τύπο, εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των οργάνων της Αρχής.