Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να έχει όραμα το οποίο θα μοιραστεί τόσο με την ομάδα του, όσο και με την επιχείρηση.

Πάνω σε αυτό το όραμα θα μπορέσει να χτίσει τη στρατηγική της Διεύθυνσης Πληροφορικής, η οποία θα εναρμονίζεται με την Επιχειρησιακή Στρατηγική.
Ενα όραμα είναι ότι «η Πληροφορική μπορεί να οδηγήσει την Επιχείρηση».

Οταν το διαβάσει κανείς, μπορεί να το ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους:
– Η Πληροφορική είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο το οδηγάει η επιχείρηση. Με λίγα λόγια, το πού θα πάει το αυτοκίνητο είναι απόφαση της Επιχείρησης, ενώ η Πληροφορική είναι το μέσο για την επίτευξη του στόχου.
– Η Πληροφορική οδηγάει το αυτοκίνητο και η Επιχείρηση κάθεται αναπαυτικά στα πίσω καθίσματα και απολαμβάνει τη διαδρομή. Αυτή η ερμηνεία σημαίνει ότι η Πληροφορική παίρνει πρωτοβουλίες και καθοδηγεί την επιχείρηση στον τελικό προορισμό.

Κανείς δε μπορεί να πει ότι μόνο μία ερμηνεία είναι η σωστή. Αυτό που γίνεται όμως αντιληπτό είναι ότι, πλέον, ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής αποκτά διαφορετικό ρόλο στην επιχείρηση.

Μην ξεχνάμε ότι ο βασικός ρόλος ενός Διευθυντή Πληροφορικής είναι να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό, αξιόπιστο και ευέλικτο οργανισμό, με σκοπό να ανταποκριθεί στις δυναμικές ανάγκες της επιχείρησης. Πλέον όμως καλείται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των καθημερινών και αυξανόμενων προκλήσεων, ειδικότερα στο σημερινό ρευστό περιβάλλον που ζούμε, προτείνοντας λύσεις και παίρνοντας πρωτοβουλίες οι οποίες θα βγάλουν την επιχείρηση από αδιέξοδα.

Αυτός ο σύγχρονος ρόλος προϋποθέτει και συγκεκριμένες δεξιότητες. Καταρχάς πρέπει να δρα με ακεραιότητα, να εμπνέει εμπιστοσύνη, να δείχνει σεβασμό και να είναι ανοιχτός στην επικοινωνία. Το έργο του θα επιτευχθεί μόνο όταν έχει μια δεσμευμένη και αφοσιωμένη ομάδα, η οποία θα καταφέρει να κάνει κτήμα της το όραμα.

Επιπλέον, πρέπει να ηγείται των αλλαγών. Είναι σημαντικό, ειδικά όταν βλέπει μία αλλαγή η οποία δε μπορεί να αποφευχθεί, να την προκαλεί και να γίνεται πρωτοπόρος. Είναι σημαντικό να προωθεί τις αλλαγές μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και να κινητοποιεί τους ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να τον διακρίνει πνεύμα επιχειρηματικότητας και να κατανοεί τις βασικές αρχές της αγοράς ώστε να αναζητεί νέες λύσεις και πρακτικές που βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης.

Είναι γεγονός ότι, αρκετές φορές, η Διεύθυνση Πληροφορικής δεν είναι τίποτε άλλο πάρα ακόμα ένα Κέντρο Κόστους για την επιχείρηση. Είναι επίσης γεγονός ότι πολλές φορές μιλάμε για την απόσταση που χωρίζει την Πληροφορική από την Επιχείρηση. Οι συνθήκες πλέον απαιτούν οι οποιεσδήποτε αποστάσεις να γεφυρωθούν και η Πληροφορική να αποκτήσει ένα ρόλο Συνεργάτη της Επιχείρησης (Business Partner). Για να επιτευχθεί αυτή η ευθυγράμμιση, ουσιαστικά θα πρέπει η Πληροφορική να μιλήσει τη «γλώσσα» της Επιχείρησης και το αντίστροφο.

Μαγική λύση δεν υπάρχει, αλλά κάποιες ενέργειες σίγουρα θα βοηθούσαν στην επίτευξη αυτού του στόχου:
– Σχεδιασμός και εναρμόνιση της Στρατηγικής της Πληροφορικής σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Στρατηγική
– Εκπαίδευση / Ενημέρωση / Επικοινωνία των δυνατοτήτων καθώς και των περιορισμών της τεχνολογίας
– Αξιολόγηση τεχνολογικών λύσεων και με επιχειρησιακά κριτήρια
– Διαφανής μέτρηση αποδοτικότητας τόσο σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών
– Δημιουργία Οργανωτικής Επιτροπής Πληροφορικής (IT Steering Committee), η οποία θα διαχειρίζεται την ευθυγράμμιση.

Το ασταθές κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, δε βοηθάνε ιδιαίτερα για νέες επενδύσεις. Η έκφραση που επικρατεί είναι «do more with less». Σίγουρα, όμως, μία κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και η Πληροφορική είναι σε θέση να βοηθήσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα. Οι επενδύσεις μπορεί να έρθουν όταν υπάρχουν αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, έργα δηλαδή που η περίοδος αποπληρωμής είναι σύντομη.

Τέτοιες λύσεις (ανάλογα με την κάθε περίπτωση) είναι το Virtualization, IP telephony, Managed Print Services κ.τ.λ. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση των εξόδων αλλά ταυτόχρονα και αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των συμβολαίων συντήρησης, μπορεί να επιτευχθεί μείωση κόστους και εξορθολογισμός των παραλαμβανόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της επιχείρησης.

Στην ING αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, με πολλές και σημαντικές αλλαγές. Οι προκλήσεις είναι αρκετές: Solvency II, νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αυστηροί κανόνες και γραφειοκρατία, οικονομική κρίση κ.τ.λ.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης οργάνωσης Πληροφορικής με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία των χωρών του ομίλου, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε υπάρχουσες λύσεις, να ορισθούν οι καλύτερες πρακτικές και standards, καθώς επίσης και να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανθρώπινοι πόροι της κάθε χώρας. Το αποτέλεσμα θα είναι η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με την καλύτερη σχέση ποιότητας-κόστους.