O Αναστάσιος Δάνας, Διευθυντή Πληροφορικής του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων, μιλάει στο netweek για την αναγκαιότητα των αλλαγών σε περιόδους κρίσης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε ένα οργανισμό που θέλει να επιβιώσει. Αυτές αποτελούν προσαρμογή στις δεδομένες συνθήκες που στη σημερινή συγκυρία μόνο σταθερές δεν θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει κανείς.

Αναμφίβολα σήμερα βιώνουμε τόσο μια αλλαγή της τεχνολογίας αυτής καθ’ αυτής (big data διασυνδεσιμότητα, virtualization, cloud computing, έξυπνες συσκευές κ.λπ.) όσο και μια αλλαγή του βαθμού εξάρτησης των καθημερινών μας δραστηριοτήτων από αυτή. Τα projects που επιλέγονται είναι αφενός, μεν, αυτά που συμβάλλουν και πολλαπλασιάζουν την προστιθέμενη αξία σε εταιρικό επίπεδο, αφετέρου, δε, επενδύσεις σε υποδομές που επιτρέπουν στη Διευθυνση Πληροφορικής την ταχύτερη απόκριση στις απαιτήσεις των χρηστών.

Η μείωση του κόστους είναι μια διαδικασία ενταγμένη στο DNA της Διεύθυνσής μας, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Προσπαθούμε συστηματικά να ελέγχουμε κάθε δαπάνη, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η δραστηριότητα με την οποία είναι συνδεδεμένη συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και ότι δεν υπάρχει οικονομικότερη εναλλακτική λύση. Ομως, δραστικές μειώσεις κόστους – πέραν από αυτές που επιτυγχάνονται με τεχνολογική αναβάθμιση και οι οποίες προφανώς απαιτούν επενδύσεις – αφορούν σε διακοπή υπηρεσιών που προσφέρει η Πληροφορική.

Η σημασία της καινοτομίας
Η συμβολή της Πληροφορικής στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι ένα θέμα πολυσυζητημένο, με απόψεις που ξεκινούν από το ότι η Πληροφορική είναι κοινοτοπία, μέχρι σε αυτές που τη θεωρούν σαν το βασικό στρατηγικό εργαλείο. Κάθε εταιρεία, με βάση την ιστορία της, τις δραστηριότητές της, τη φάση ανάπτυξής της και, φυσικά, τους ανθρώπους της δίνει την απάντησή της στο ερώτημα αυτό, που το πιο πιθανόν είναι να αλλάζει διαχρονικά.

Η προώθηση της καινοτομίας στη δική μας εταιρεία, που σαν αντικείμενο έχει την επεξεργασία και διαχείριση φυσικών προϊόντων, έρχεται κατά κύριο λόγο από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις καθημερινές εργασίες – από την παραγωγή και την διάθεση, μέχρι την διοικητική υποστήριξη – εξασφαλίζοντας την τήρηση της εταιρικής πολιτικής, όπως επίσης και από νέες υπηρεσίες που είναι δυνατές λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρονται. Η οικονομική κρίση απαιτεί ταχύτητα στις αποφάσεις.

Ομως, τα όποια λάθη γίνονται έχουν μεγαλύτερες και πιθανά καταστροφικές επιπτώσεις, από ότι σε μια εποχή ευδαιμονίας. Η μεγάλη συμβολή της Πληροφορικής έγκειται στη δυνατότητα εξασφάλισης ακριβούς, πλήρους και ασφαλούς πληροφορίας (και όχι μόνο στη απλή παροχή data), ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική και όχι την «εταιρική» πραγματικότητα.

Ταχεία ανάλυση δεδομένων
Η Πληροφορική, σε μία εταιρεία που δεν έχει αντικείμενο την Πληροφορική, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε λύσεις και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν και βοηθούν τους χρήστες στην καθημερινή τους εργασία, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Επικεντρωνόμαστε, λοιπόν, σε θέματα νέων υποδομών, που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ταχείας ανάλυσης των εταιρικών δεδομένων, σε συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης, στη διαχείριση εταιρικών διαδικασιών και σε θέματα που αναφέρονται με τον όρο mobility.

Παράλληλα, βέβαια, δεν παραλείπουμε την παροχή υπηρεσιών και συστημάτων σε τομείς που η Πληροφορική σήμερα καλύπτει μικρό μέρος των απαιτήσεων των χρηστών. Ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να παίζει εξίσου καλά στο πεδίο του business και σε αυτό της τεχνολογίας. Εχει υποχρέωση να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη καθημερινότητα του οργανισμού. Συνεπώς, πρέπει πάντα να γνωρίζει πολύ καλά το business της εταιρείας του. Το προς τα πού κλίνει είναι θέμα χρονισμού. Σήμερα, που αλλάζει η τεχνολογία, δεν δικαιούται να γέρνει ούτε προς τη μία κατεύθυνση ούτε προς την άλλη, αλλά να ασχολείται εξίσου συστηματικά και με τα δύο αυτά πεδία.

Οι χρήστες της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα έχουν σχεδόν καθημερινή εμπειρία από τις τεχνολογικές δυνατότητες που υφίστανται, διεκπεραιώνοντας ηλεκτρονικά πολλές από τις προσωπικές τους ανάγκες με χρήση ιδίων μέσων. Η δυνατότητα αντίστοιχης εξυπηρέτησης και εμπειρίας και στο εταιρικό περιβάλλον είναι για μάς το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Η προσαρμογή του προσωπικού τής Πληροφορικής σε αυτό το νέο περιβάλλον που καλείται να εξυπηρετήσει με δεξιότητες που διαφοροποιούνται από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, είναι το δεύτερο μεγάλο στοίχημά μας.