Ο ΟΤΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέλαβε το έργο για την αναβάθμιση του συστήματος ERP του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) από την έκδοση 11.5.10.2 του Oracle eBusiness Suite στην τελευταία — διαθέσιμη για την Ελλάδα — έκδοση του Oracle eBusiness Suite, καθώς και στην προσαρμογή — διαμόρφωση των υφιστάμενων λειτουργικοτήτων στο πλαίσιο της νέας έκδοσης.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, μεταφορά υφιστάμενων δεδομένων, τη θέση σε λειτουργία και συντήρηση του νέου συστήματος ERP του ΑΔΜΗΕ, καθώς και την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής, σε εξοπλισμό που θα διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 384.949 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ ο χρόνος υλοποίησής εκτιμάται στο ένα έτος.