Η Intracom Defense Electronics ανέλαβε από την Raytheon έργο ύψους 30,1 εκατ. δολ. ΗΠΑ για την κατασκευή ολοκληρωμένων υποσυστημάτων των Patriot.

Η σύμβαση, μετά από διεθνή διαγωνισμό, αφορά στην κατασκευή του συστήματος Antenna Mast Group (AMG) για τις ανάγκες τρίτων χωρών και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014. Το έργο περιλαμβάνει την εξ ολοκλήρου κατασκευή των συστημάτων AMG στην Ελλάδα όπως και τις απαιτούμενες εργασίες σχεδίασης και τεχνικών υπηρεσιών.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος η Intracom Defense Electronics αναθέτει σε άλλες ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα. Με την ανάθεση αυτή η Intracom Defense Electronics εντάσσεται στο παγκόσμιο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας ως υποψήφιος κατασκευαστής για τα AMGs.