Παρά την εντυπωσιακά θετική ανάπτυξη της εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, υπήρξαν και σημαντικές απώλειες.

Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 14,7 δις. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, ενώ το EBITDA μειώθηκε κατά 2,6% στα 4,8 δις. Αντίθετα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 37,4%, αγγίζοντας τα 2,3 δις., ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν συνολικά τα 0,9 δις., 28,3% λιγότερα από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν τα επενδυτικά αποτελέσματα και τις αποσβέσεις στις ΗΠΑ τον προηγούμενο χρόνο λόγω των συμφωνιών που έγιναν με την AT&T, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη παρέμειναν σταθερά.

Η εταιρεία μείωσε τα καθαρά της χρέη, περισσότερο από 10%, στα 39 δις. ευρώ. Στη Γερμανία, τα στοιχεία ήταν θετικά όσον αφορά στην τηλεοπτική υπηρεσία Entertain, τους κατόχους συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των γραμμών VDSL και έτσι τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 5,7 δις. ευρώ, μειωμένα μόλις 1,3%. Στην Ευρώπη συνολικά τα έσοδα άγγιξαν τα 3,7 δις., μειωμένα κατά 5,7%. Τέλος, στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στην T-Mobile, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,9 δις. δολάρια, μειωμένα κατά 5,9%.