Στo 6o συνέδριο IT Service Management Νοτιανατολικής Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 και 19 Απριλίου με εξαιρετική επιτυχία, ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν ιδιαίτερα μέσα από τις παρουσιάσεις τόσο των ξένων όσο και των Ελλήνων ομιλητών, ήταν η ανάπτυξη και Διαχείριση του Καταλόγου Υπηρεσιών (Service Catalogue Management).

Υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη επιτακτική επιχειρηματική ανάγκη από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής να προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες, που να αποδεικνύουν την αξία τους για τον οργανισμό και τους πελάτες και ο Κατάλογος Υπηρεσιών αποτελεί το κλειδί για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Τι είναι όμως ένας Κατάλογος Υπηρεσιών; Είναι μια λίστα προϊόντων όπως του Amazon; Ο Κατάλογος Υπηρεσιών στο ITIL v3 είναι πολλά παραπάνω.

Περιέχει μια ακριβή και λεπτομερή καταγραφή των Υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας (εξωτερικούς και εσωτερικούς), αλλά και με ποιους όρους, τις επιλογές επιπέδων υπηρεσίας, αλλά και τις πιθανές επιλογές διαμόρφωσης της υπηρεσίας. Αυτό είναι και το κομμάτι που πρέπει να είναι διαθέσιμο στους πελάτες. Για να έχουμε ολοκληρωμένη, όμως, διαχείριση, χρειαζόμαστε ένα μέρος του καταλόγου το οποίο θα είναι εσωτερικά διαθέσιμο στη Διεύθυνση Πληροφορικής και θα περιέχει κάθε τεχνική λεπτομέρεια για τα συστήματα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, ποιοι τα διαχειρίζονται, διασυνδέσεις με άλλα συστήματα κ.α.

Εχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή, μεταξύ των εσωτερικών ομάδων της Πληροφορικής, της διαμόρφωσης budget, και της διαχείρισης διαθεσιμότητας και χωρητικότητας. Ο κατάλογος των υπηρεσιών διευκολύνει την πολυεπίπεδη διαχείριση και παρακολούθηση διαφοροποιημένων υπηρεσιών και βοηθά τους οργανισμούς IT στο να παραδίδουν υπηρεσίες, επιδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία από αυτές.