Τον τελευταίο καιρό, δεδομένης της γνωστής πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, όροι όπως «Καινοτομία», «Ανάπτυξη», «Επιχειρηματικότητα» κυριαρχούν παντού, δυστυχώς περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους και λιγότερο για λόγους ουσίας. Αυτό είναι βέβαια ένα χαρακτηριστικότατο γνώρισμα της ελληνικής πραγματικότητας και αγοράς, όπου στο βωμό της επικοινωνιακής πολιτικής και εντυπωσιασμού, πολλές έννοιες χαραμίζονται και καίγονται γρήγορα.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ενασχόλησής μου με διαδικασίες innovation management και fund raising για την start-up εταιρεία μου (Intelen), ήρθα σε επαφή με μεθοδολογίες και πρακτικές από την Καλιφόρνια (Silicon Valley), όπου η τεχνολογική καινοτομία και το οικοσύστημα εκεί είναι από καλύτερα στον κόσμο. Αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι ο τρόπος που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν εκεί τις λεγόμενες start-up εταιρείες, νεοσύστατες εταιρικές οντότητες που προέρχονται συχνά από νέους entrepreneurs -μπορεί ακόμα και φοιτητές- (έως 3-5 χρόνια max), όπου έχουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων δεικτών καινοτομίας (innovation metrics).

Η έννοια των start-ups έχει ήδη αρχίσει και χρησιμοποιείται πολύ και στην Ελλάδα, αποτέλεσμα του μεγάλου επικοινωνιακού κύματος για μία ελληνική επανάσταση στην Νεανική Επιχειρηματικότητα, ως εργαλείου εξόδου της χώρας από την κρίση. Μία τεχνολογική start-up εταιρεία έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία εάν αξιολογηθούν σωστά και χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, μπορούν να δώσουν μεγάλη ώθηση στην πάλαι ποτέ κρατικοδίαιτη ελληνική αγορά της Πληροφορικής.

Start-ups και change management του ICT market
Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών Πληροφορικής δεν καινοτομούσαν ποτέ ή το έκαναν σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί απλά δεν χρειαζόταν να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα, έχοντας ένα Δημόσιο που τους έτρεφε με εισαγόμενα κεφάλαια. Η έννοια και σημασία του Chief Innovation Officer, ενός γερού στελέχους με γνώσεις Innovation management, ήταν μια άγνωστη λέξη για όλα τα Boards και τα R&D έργα ήταν απλά ένα πρόσθετο income με μεγάλο περιθώριο κέρδους και ερευνητές που παρήγαγαν παραδοτέα και μόνο παραδοτέα για να περνάνε επιτυχώς τα reviews.

Αυτή τη στιγμή, που μία σημαντική διέξοδος είναι η δημιουργία και η εξωστρεφής δημιουργική καινοτομία, ελάχιστες ICT εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί απλά δεν έχουν μάθει ή είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουν μια από τις σημαντικότερες έννοιες του Strategic IT Management: το change management. Μια εταιρεία που είναι δυσκίνητη και δεν ξέρει να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στις νέες προκλήσεις, πολύ δύσκολα θα ανακάμψει ή θα αργήσει πολύ.

Μία λύση, λοιπόν, που εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά στη Silicon Valley, είναι η χρησιμοποίηση και επένδυση μεγάλων εταιρειών, σε μικρά και ευέλικτα start-ups, για τη γρήγορη αλλαγή στρατηγικής, αποτελεσματική είσοδο σε νέες υπηρεσίες και αγορές και το πιο σημαντικό: στη γρήγορη και με ελάχιστο ρίσκο αλλαγή (change) επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Ενα start-up, λοιπόν, δεν έχει μόνο σαν στόχο την επένδυση από ένα μεγάλο fund ή ομάδα άσχετων επιχειρηματιών, αλλά και την επένδυση προερχόμενη από μία συναφή εταιρεία ή από fund το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια εταιρειών και όχι τραπεζών… Χαρακτηριστικά αναφέρω το fund της Cisco που επενδύει σε πλήθος start-ups ετησίως, το Intel Capital, την Aster Capital (Alstom & Schneider) και πολλά άλλα.

Είναι, λοιπόν, γεγονός, ότι η παραπάνω διαπίστωση προϋποθέτει τη δημιουργία, σχεδιασμό και λειτουργία μιας εσωτερικής ενότητας -Innovation business unit- σε μία ΙΤ εταιρεία, η οποία θα τρέχει υπό την ευθύνη ενός CIO (Chief Innovation Officer) και θα έχει σαν στόχο την αξιολόγηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών και μελλοντικών προϊόντων (trend forecasting), την αξιολόγηση μικρών start-ups και τη χάραξη της όλης επενδυτικής στρατηγικής της εκάστοτε εταιρείας.

Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία θα μπορεί να είναι πάντα σε επαφή με την καινοτομία και τις μελλοντικές υπηρεσίες, θα μπορεί να προβλέπει νέα trends, θα μπορεί να αξιολογεί υπάρχοντες νεανικές δομές επιχειρηματικότητας, θα μπορεί να αξιολογεί και επαναχρησιμοποιεί CAPEX για ανάπτυξη και μείωση του OPEX και το σημαντικό: θα μπορεί να εφαρμόζει γρήγορα και αποτελεσματικά το service change management, και με την έννοια του ITILv3, αλλά και με την έννοια της ευέλικτης και προσαρμοστικής εταιρείας.

Και όπως λέει ένας σημαντικός mentor μου από το Bay area: The vast majority of successful companies abandoned their initial plans and learned what would and would not work in the market…

O Βασιλείος Γ. Νικολόπουλος είναι CEO & founder της Intele  CEO Intelen