Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το οικονομικό έτος για την Oracle, η οποία πέτυχε σημαντική ανάπτυξη στην περιοχή EMEA με αύξηση 32% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 7,9 δις δολάρια.

Τα έσοδα από νέες άδειες χρήσης για το οικονομικό έτος 2008 αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα κατά GAAP για το τέταρτο τρίμηνο της περιοχής EMEA ανήλθαν στα 2.7 δισ. δολάρια, αύξηση 34% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από νέες άδειες χρήσεις αυξήθηκαν κατά 41%.

Ο Βασίλης Δημόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Oracle Ελλάς, Vice President GMCM Cluster of Countries, Communications & Media Industry Leader EE & CIS δήλωσε “H Oracle Ελλάς ολοκλήρωσε το οικονομικό έτος 2008 με απόλυτα επιτυχή τρόπο, διατηρώντας τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, ο οποίος αποδεικνύεται τόσο από τη σημαντική αύξηση των εσόδων όσο και από τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης.

Μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών που επέλεξαν ή επέκτειναν τις υλοποιήσεις τους σε προϊόντα τεχνολογίας και εφαρμογών της Oracle, το τέταρτο τρίμηνο του FY08, συμπεριλαμβάνονται και οι: ΕΕΤΤ, ΟΤΕ, ΓΓΠΣ, Τραμ, 2o ΠΕΣΥΠ Αττικής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, L’Oreal Hellas, Sato AE, Hellenica ΑΕ, I.Λαδάκης ΑΕ, κ.ά.”