Παγκοσμίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Outsourcing προβλέπουν ότι η ζήτηση των υπηρεσιών επεκτείνεται ταχύτατα, ενώ δηλώνουν ότι προσλαμβάνουν προσωπικό και αναζητούν νέες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με μία νέα έρευνα που έγινε από το Offshoring Research Network του Duke University και την PricewaterhouseCoopers (PwC).

Από την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 514 εταιρειών Οutsourcing από 50 χώρες, προκύπτει ότι ο κλάδος μεταμορφώνεται λόγω της εμφάνισης νέων παρόχων σε όλο τον κόσμο, καθώς και της προσπάθειας των υφιστάμενων εταιρειών Outsourcing να επεκταθούν σε νέες αγορές. Οι εταιρείες Outsourcing στη Βόρειο Αμερική και στην Ινδία, που εδώ και καιρό κυριαρχούν στον κλάδο, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία σε τομείς υπηρεσιών που ξεκινούν από την ανάθεση της εταιρικής επικοινωνίας (contact centers) και των υπηρεσιών πληροφορικής και καταλήγουν σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης (business process outsourcing).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Outsourcing αναμένει την υπογραφή συμβολαίων ανάπτυξης νέου λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής μέσα στους επόμενους 18 με 36 μήνες. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των εταιρειών Outsourcing που πρόκειται να προσφέρουν χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αλλά  και υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων διπλασιάστηκε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συνολικά, το 62% των εταιρειών Outsourcing δήλωσε ότι σχεδιάζει να διευρύνει τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.