Η Veritas Technologies LLC, σε έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα και την οποία είχε αναθέσει στην εταιρεία ερευνών Vanson Bourne , διαπιστώνει ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκινήσει οποιαδήποτε διεργασία, έστω και ελάχιστης συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως καταγράφεται στην έρευνα, περίπου το ένα τρίτο ή 32%, των θεωρεί ότι ο CIO είναι ο υπεύθυνος για τον GDPR, σε σύγκριση με το 21% που θεωρεί υπεύθυνο τον CISΟ (Information Security Officer), το 14% που θεωρεί τον CEO (Chief Executive Officer) και το 10% που θεωρεί τον CDO (Chief Data Officer). Επιπλέον, κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο, δηλαδή το 31% των ερωτηθέντων ανησυχούν για βλάβη της φήμης των επιχειρήσεων τους από την κακή πολιτική χρήσης των δεδομένων, τη στιγμή που περίπου το 40% των ερωτηθέντων δηλώνουν «έντρομοι» σχετικά με τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης της επιχείρησής τους. Ο καταμερισμός των δεδομένων και η ελλιπής εποπτεία τους αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για το 35% των συμμετεχόντων, ενώ 25% απάντησε ότι χρησιμοποιεί εξωτερικές, μη εγκεκριμένες υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για τα τμήματα ΙΤ, το να διαχειρίζονται τη χρήση τέτοιων πρακτικών αποθήκευσης με αναγνωρισμένα εργαλεία. Περισσότεροι από τους μισούς, ή το 52% των ερωτηθέντων, ανησυχούν για τον κίνδυνο απώλειας επιχειρησιακών δεδομένων, με το 48% να ανησυχεί ιδιαίτερα για τα δεδομένα που χάνονται κατά τη μεταφορά μεταξύ των sites και των εταιρικών συστημάτων.