Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Symantec για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων Το 96% των επιχειρήσεων εξακολουθούν να μην κατανοούν πλήρως το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (European General Data Protection Regulation-GDPR), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018, όπως καταγράφει η Symantec σε πρόσφατη μελέτη της.

Η έρευνα αποκάλυψε, επίσης, ότι μόλις το 22% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η συμμόρφωση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ μόνο το 26% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους είναι πλήρως προετοιμασμένη  για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Εκ των ερωτηθέντων στην έρευνα, σχεδόν  το ένα τέταρτο (23%) δήλωσε ότι η επιχείρησή τους  δεν θα είναι καθόλου ή θα είναι μόνο εν μέρει συμμορφωμένες μέχρι το 2018. Από το συγκεκριμένο αυτό ποσοστό, μόνο το 20%, πιστεύουν ότι είναι πιθανό να καταστούν πλήρως συμμορφωμένες  με τον GDPR, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%), πιστεύουν ότι ορισμένα μόνο τμήματα των εταιρειών θα μπορέσουν να συμμορφωθούν, σε αντίθεση με άλλα τμήματα που δε θα μπορέσουν. Η μελέτη της Symantec κατέληξε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν καν αρχίσει να εργάζονται πάνω στις οργανωτικές αλλαγές, με στόχο τη συμμόρφωση, που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το Μάιο του 2018 οπότε και θα ενεργοποιηθεί ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).