Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ αναβαθμίστηκε και θέτει την τεχνολογία στην υπηρεσία της απεξάρτησης, ενοποιώντας σε ένα δίκτυο όλες τις υπηρεσίες του, με τη βοήθεια νέου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού.

Οι εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος που εκσυγχρονίζουν τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ είναι: Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων (ΕRP), Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης  (ΜΙS) και Υποσύστημα Αυτοματοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Διαχείρισης Εγγράφων. Το Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΘΕΑ υλοποιείται στη πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε Ειδικές Κατηγορίες Πληθυσμού», το οποίο υλοποιεί η ένωση Byte Computer-Computer Solutions.