Αναβλήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός που αφορούσε στην προμήθεια μονάδων καταγραφής φωνητικών συνδιαλέξεων της Δ.Ε.Η., ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Ο διαγωνισμός αναβλήθηκε προσωρινά γιατί έγινε μια προσθήκη στις τεχνικές προδιαγραφές του. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο διαγωνισμός είχε αναβληθεί λόγω της συμμετοχής μόλις δύο εταιρειών ενώ ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ήταν τρεις. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού ορίστηκε η 15/07/09. Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα.