Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης για το έργο "Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Προμήθεια Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων (N-VIS)".

Το έργο αφορά στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Κεντρικού Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης visa στην Ε.Ε. Αποτελείται από την Πλατφόρμα Έκδοσης Θεωρήσεων, πληροφοριακό και δικτυακό εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες εκπαίδευσης, εξάπλωσης (Roll – Out) & Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος καθώς επίσης από το Σύστημα Πρόσκτησης & Διασταύρωσης Βιομετρικών Στοιχείων.

Ο διαγωνισμός αναβάλλεται για τις 10 Ιουνίου λόγω του μεγάλου όγκου σχετικών αιτημάτων των υποψήφιων συμμετεχόντων. Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός είχε αρχικά παραταθεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές είχαν καταθέσει οι εταιρείες: 1) Byte, 2) Space Hellas και η ένωση εταιρειών 3) Quality & Realibility – Siemens. Ο προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 6.820.479 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 34 μήνες.