Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός που αφορούσε στην προμήθεια μονάδων καταγραφής φωνητικών συνδιαλέξεων της Δ.Ε.Η.

Ο διαγωνισμός αναβλήθηκε για τις 07/07/09 λόγω της συμμετοχής μόλις δύο εταιρειών ενώ ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ήταν τρεις. Ο προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός μέχρι στιγμής.