Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός της ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) με τίτλο "Προσφορές για σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ΚΕΔ".

Κάτι που μάλλον ήταν αναμενομένο αφού δύο μέρες μόλις μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, άλλαξε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΚΕΔ. Το νέο Δοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα του διαγωνισμού και κατόπιν θα αποφασιστεί αν επαναδιεξαχθεί ο διαγωνισμός ή όχι.

Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.630.900 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.