Αναβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας με τίτλο "Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας", ο οποίος έληγε σήμερα.

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η δεκάτη Μαρτίου (10/03/2009), ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 983.273 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.