Αναβλήθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 974/2009 και τίτλο "Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Τηλεματικής του Η.Λ.Π.Α.Π., του οποίου η προθεσμία υποβολής προσφορών έληγε σήμερα.

Η ημερομηνία του διαγωνισμού μετατίθεται για τις 20 Μαρτίου 2009 και ώρα 12:00. Πάντως, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο διαγωνισμός είναι πολύ πιθανό να ακυρωθεί αφού στόχος είναι η υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος τηλεματικής για ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ. Υπενθυμίζεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.