Πραγματοποιήθηκε το Risk Management+Compliance Conference, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Athens Ledra Marriott.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η επίδραση της πρόσφατης πιστωτικής κρίσης στην διαχείριση τραπεζικών κινδύνων και ο ρόλος που καλείται να παίξει ο risk officer στους τραπεζικούς οργανισμούς του μέλλοντος. Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν οι Tony Di Iorio, Senior Advisor της Ernst & Young και  Group CFO της Deutsche Bank (μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο) και  Stephen Anderson, CRO Europe της HSBC.

Επίσης οι Prodyot Samanta, πρώην σύμβουλος της Standard & Poor’s, Marc Taymans, τραπεζικός σύμβουλος της εταιρείας Risk Dynamics, Kevin Connor, partner της νομικής εταιρείας Squire Sanders και Sergio Scandizzo, Επικεφαλής Operational Risk της European Investment Bank. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το panel διαλόγου στο οποίο συμμετείχαν οι Ευάγγελος Κάββαλος, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εurobank EFG, Φάνης Παναγιωτόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Δημήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της GENIKI Βank, Ευάγγελος Ντουνιάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Wealth Management της Tράπεζας Πειραιώς, Ελένη Αγγελοπούλου, PFS Senior Manager Sales Development, Quality & Communication τα HSBC Greece και Θωμάς Μπιλόρογλου, Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΤΕ bank Επιγραμματικά, τα κεντρικά συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν τα εξής:

– Ο risk officer έχει στρατηγικό, κι όχι μόνο ελεγκτικό ρόλο στη διοίκηση των τραπεζικών οργανισμών και πρέπει αν συνεχίσει να λειτουργεί ως business partner και μετά την ανάκαμψη από την κρίση.
– Οι τράπεζες πρέπει να ξεπεράσουν την “προκατάληψη” απέναντι στα πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα και μοντέλα: το απλό μοντέλο δεν είναι πάντα το καλύτερο και οι τράπεζες πρέπει να μάθουν να εξισορροπούν μεταξύ ευχρηστίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας όταν αποφασίζουν με ποιο μοντέλο θα διαχειριστούν τον τραπεζικό κίνδυνο. 
– Η Νέα Ευρώπη προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του πολιτικού συστήματος κάθε χώρας ξεχωριστά, αντί να τις αντιμετωπίζουν ως μια ενιαία γεωγραφική αγορά.
– Οι επικεφαλής των επιμέρους τραπεζικών διευθύνσεων αναγνωρίζουν τη σημασία μιας γόνιμης συνεργασίας με το τμήμα risk management

Μεγάλοι χορηγοί του συνεδρίου ήταν η Ernst & Young και η Syntax Πληροφορική.