Η σύγχρονη Διεύθυνση Πληροφορικής οφείλει να συμπορεύεται με τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και, με βάση αυτούς, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να τους εξυπηρετήσει. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να γίνει ένα πελατοκεντρικό τμήμα που θα εξυπηρετεί με συνέπεια τους εσωτερικούς, αλλά και τους εξωτερικούς πελάτες του.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα οφείλει να βρίσκει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο Business και το IT. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως το Business, σε όλα του τα επίπεδα, αποτελεί τον μεγαλύτερο και, αρκετές φορές, τον μοναδικό πελάτη για το ΙΤ. Στον κλάδο της εμφιάλωσης, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μου, οι προβληματισμοί είναι πολλοί και, με βάση την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της αγοράς, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Ο βασικός στόχος και προβληματισμός μας είναι το πώς, σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κρατηθούν σε υψηλό επίπεδο οι παρεχόμενες υπηρεσίες του τμήματός μας, με μια παράλληλη εξοικονόμηση κόστους.

Βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου budget
Οι επενδύσεις στον τομέα της Πληροφορικής και η αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι διαφορετική για κάθε εταιρεία και οργανισμό. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τόσο σε σχέση με την εσωτερική κουλτούρα της εταιρείας όσο και σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει ταχύτατα, υποχρεώνοντάς μας να το παρακολουθούμε. Λόγω της υφιστάμενης κρίσης, η συρρίκνωση του budget και οι απαιτήσεις δεν επιτρέπουν άστοχες επενδύσεις που δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μπορεί οι σημερινές νέες τεχνολογίες να έχουν μεν σημαίνουσα βαρύτητα για την κάθε επιχείρηση, ωστόσο η αξιολόγηση για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε σχέση με αυτές πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια όπως:

  • Τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας σε όλες τις βαθμίδες.
  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία μη αντιγράψιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Τη μείωση του κόστους, τόσο σε επίπεδο παραγωγής και διοικητικής λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο διανομής.
  • Τη βελτιστοποίηση της εύκολης ενημέρωσης της διοίκησης μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα.

Η πιο πρόσφατη επένδυση που πραγματοποιήσαμε ήταν η αναβάθμιση του ERP και του CRM σε περιβάλλον Web. Εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογίες της Oracle καταφέραμε, χωρίς να αλλάξουμε τις βασικές λειτουργίες των τελικών χρηστών, να αναβαθμίσουμε και τα δύο αυτά συστήματα, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε επίπεδο συντήρησης και μείωσης κόστους, αλλά και νέες δυνατότητες. Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα του νέου περιβάλλοντος είναι ότι αυτό είναι ανεξάρτητο σε επίπεδο χρήστη από το λειτουργικό σύστημα.

Αρωγός της καινοτομίας
Στον κλάδο της εμφιάλωσης – λόγω της αυστηρότητας της νομοθεσίας τροφίμων και ποτών, αλλά και με βάση τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας ISO 9001 και ISO 22000 – πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της παραγωγής παίζει η ευκολία της αναζήτησης λεπτομερών πληροφοριών για τα προϊόντα που παράγονται και αποστέλλονται στους πελάτες της εταιρείας σε καθημερινή βάση (ιχνηλασιμότητα προϊόντων). Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης της εταιρείας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας, το ΙΤ σχεδίασε και υλοποίησε ένα project, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αξιόπιστη και λεπτομερή αναζήτηση πληροφοριών από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα.

Η αντίστοιχη διαδικασία στη χειρόγραφη έκδοσή της ήταν πολύ χρονοβόρα, τόσο στη διατήρηση των στοιχείων όσο και στην ανίχνευσή τους. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει χωρίς το ΙΤ. Φανταστείτε, για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε αν σταματούσε η λειτουργία του ΕRP. Σε μια τέτοια περίπτωση θα «παγώσει» ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την επιχείρηση στο σύνολό της.