Θετικές προοπτικές αποπνέουν από την τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ για την ελληνική αγορά Πληροφορικής και τις εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού.

Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού κινήθηκε ανοδικά τον Σεπτέµβριο, στις 84,7 (από 77,9) µονάδες, σε πολύ ανώτερα επίπεδα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά (48,1 µον.). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων επιδεινώνονται, µε το σχετικό ισοζύγιο των +5 µονάδων να ισοσκελίζεται, ενώ αντίθετα, τόσο οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη πορεία της καταγράφουν άνοδο στο σχετικό τους δείκτη (στις +27 από +18 και στις +18 από -5 µον. αντίστοιχα). Θετική είναι η τάση στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (+6 από -3 µον. ο δείκτης), ενώ οι αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιµές αµβλύνονται (+3 από -13 µον. ο δείκτης), Τέλος, το 42% (από 26%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 1/5 να επισηµαίνει αντίστοιχα την ανεπάρκεια ζήτησης και κεφαλαίων κίνησης.