Όλοι μιλάνε για το IT δύο ταχυτήτων. Η ΜcKinsey έρχεται να συμβουλέψει τους IT Managers, κάνοντας τους προτάσεις για τη βέλτιστη δημιουργία τέτοιων υποδομών.

Την ιδέα του IT δύο ταχυτήτων μπορούν ουσιαστικά να την υιοθετήσουν μόνο εκείνοι οι CIOs, οι οποίοι αφενός δεν μπορούν να απαλλαγούν από το βάρος του legacy εξοπλισμού τους και αφετέρου χρειάζονται την ταχύτητα και την ευελιξία που προσφέρουν οι σύγχρονες πληροφοριακές υποδομές. Θα λέγαμε ότι δεν έχει νόημα για μια εταιρεία startup να μπει σε αυτή τη λογική, ήτοι να διαχωρίζει το ΙΤ της σε ένα αργό κι ένα γρήγορο κομμάτι, καθώς από την ίδρυσή της τηρεί εν γένει όλες τις επιταγές της ψηφιοποίησης.

“Born Digital”
Τις επιχειρήσεις που ξεκινάνε εξαρχής τη λειτουργία τους ψηφιοποιημένα θα πρέπει να πάρουν ως υπόδειγμα οι CIOs των παραδοσιακών εταιρειών, όταν πρόκειται να δομήσουν το IT δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης για το θέμα που διεξήγαγε η McKinsey. Οι συντάκτες της έρευνας εξηγούν με απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο, γιατί πρέπει να αλλάξει η οπτική γωνία των αρμοδιών, πριν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μετασχηματισμού στην εταιρεία τους. Το κλειδί στην προκειμένη περίπτωση, η «καρδιά» του ψηφιακού μας κόσμου, δεν είναι οι τεχνολογίες, αλλά οι ίδιοι οι πελάτες.

Οι επιθυμίες τους και το feedback από αυτούς πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης ανανέωσης και μετασχηματισμού των πληροφοριακών υποδομών. Η McKinsey θεωρεί πρότυπο τις Amazon, Facebook και Google, εταιρείες που σχεδιάζουν ψηφιακές εμπειρίες, αντί να ανησυχούν για εφαρμογές και συστατικά. Αυτές οι εταιρείες συλλέγουν συνεχώς input από τους καταναλωτές των υπηρεσιών και μαθαίνουν από αυτό. Και δεν φοβούνται την αποτυχία.

ERP υποδομές
Πώς, όμως, μπορούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες δουλεύουν με παραδοσιακές υποδομές ERP να δομήσουν ένα IT οργανισμό δύο ταχυτήτων; Σύμφωνα με την McKinsey χρειάζεται να απαγκιστρωθεί η διαχείριση και η καθοδήγηση των επικεντρωμένων στους πελάτες συστημάτων front end από την καθοδήγηση των υπαρχόντων συστημάτων back end. Στο επόμενο βήμα θα ενσωματωθεί συστηματικά το feedback των πελατών στην ανάπτυξη των προϊόντων και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις του Internet και όσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται online μπορούν να αποτελέσουν στην προκειμένη περίπτωση πρότυπο.

Δεν είναι όλα «σκουπίδια»
Αυτό, βέβαια, ισχύει μόνο για το ένα μέρος του ΙΤ των δύο ταχυτήτων. Διότι η δημιουργία μιας υποδομής δύο ταχυτήτων σημαίνει, ότι η μισή υποδομή θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κλασικό, χαμηλό, τέμπο. Ή με άλλα λόγια, η επιχείρηση είναι σε θέση να διατηρήσει τις υπάρχουσες υποδομές της και, παρόλο αυτά, να προετοιμαστεί για την αφομοίωση σύγχρονων – και καλύτερων – υποδομών. Στην ιδανική περίπτωση το concept των δύο ταχυτήτων προσφέρει τα καλύτερα από τους δύο κόσμους, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι όλοι οι συμμετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άρτια λειτουργία των διπλών υποδομών. Σύμφωνα με την McKinsey, η μεγαλύτερη πρόκληση εντοπίζεται στη χάραξη των ορίων ανάμεσα στις δύο υποδομές.

Πολύ αργά τα συστήματα backend για τις επιθυμίες των χρηστών
Πώς δίνει κανείς νέο ρυθμό σε κάτι το νέο, χωρίς αυτό να έρθει σε σύγκρουση με το παλιό; Ποια interfaces είναι απαραίτητα, ώστε το νέο να μπορέσει να ταιριάξει στο υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο; Μια αλυσίδα καταστημάτων, για παράδειγμα, που θέλει να πουλάει online τα προϊόντα της θα χρειαζόταν μια ομάδα που θα δημιουργούσε τα απαραίτητα interfaces για τη σύνδεση του παραδοσιακού καταστήματος στο backend και μια δεύτερη ομάδα που θα φρόντιζε για το περιβάλλον εργασίας και για το look-and-feel, ήτοι για τη πλευρά των χρηστών. Αυτός ο σχεδιασμός, ωστόσο, δεν λειτουργεί πια σήμερα, όπου χρειάζεται να υπάρχει αντίδραση στις συνεχείς αλλαγές των επιθυμιών των χρηστών μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες και χρειάζεται, επίσης, να προσαρμοστούν τα συστήματα back end σε αυτό το ρυθμό αλλαγών. Οι “born natives» της ψηφιοποίησης, όπως είναι η Amazon για παράδειγμα, έχουν καταφέρει σημαντικές επιτυχίες, επειδή δεν ξεχωρίζουν το front end από το back end. Πώς, όμως, μπορούν οι CIOs να πετύχουν τη βελτιστοποίηση των υποδομών των δύο ταχυτήτων, οι εργοδότες των οποίων δεν έχουν τη στόφα αυτών των «born natives» εταιρειών;

Τακτικές επιτυχίας
Η McKinsey εξετάζοντας στην προκειμένη περίπτωση μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά και που μπορούν να οδηγήσουν λίγο-πολύ στην επιτυχία κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Πρώτον: H ανάπτυξη των λύσεων ψηφιοποίησης να γίνει από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Αυτό έχει το μειονέκτημα ότι τέτοιες λύσεις, ποτέ σχεδόν δεν μπορούν να ενσωματωθούν τέλεια στο υπάρχον περιβάλλον. Δεύτερον: Να δημιουργηθεί εσωτερικά στην εταιρεία μια μικρή θερμοκοιτίδα για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρθούν ημίμετρα, τα οποία δεν θα έχουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα. Τρίτον: Να γίνει εξαρχής η ψηφιοποίηση ολόκληρου του οργανισμού. Αυτό, ωστόσο είναι δύσκολο χωρίς διαταραχή στη λειτουργία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά. Η καλύτερη λύση σύμφωνα με τους αναλυτές είναι ένα ξεκάθαρο ψηφιακό μάνατζμεντ προϊόντων, ήτοι μια διεργασία, η οποία μπορεί να ενσωματώσει με ένα συστηματικό τρόπο στα προϊόντα και λύσεις της εταιρείας τις επιθυμίες και το feedback των πελατών.

Τα δύο εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν, ωστόσο, είναι τα εξής: Ποιος είναι υπεύθυνος και πόσο ακριβής είναι η κατανομή ρόλων; Πώς μπορεί να οργανώσει μια επιχείρηση ολόκληρη τη διεργασία του ψηφιακού μάνατζμεντ προϊόντων; Ως απάντηση στο πρώτο ερώτημα η McKinsey συστήνει για κάθε φάση της σχεδιαζόμενης νέας ψηφιακής εμπειρίας πελάτη να αντιστοιχεί ένας ξεχωριστός product manager. Για την απάντηση του δεύτερου ερωτήματος, οι αναλυτές της McKinsey κάνουν τις εξής συστάσεις:

1. Ξεκάθαρος καθορισμός των ψηφιακών προϊόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί βέλτιστα, όταν υπάρχει ένας σαφής προσδιορισμός της εμπειρίας των πελατών, αλλά και του σχετικού προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί.

2. Διορισμός Product Managers. Για κάθε τμήμα σχεδιασμού της εμπειρίας πελάτη πρέπει να διοριστεί ένας product manager – για παράδειγμα, όσον αφορά τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα ενός καλαθιού αγορών.

3. Δοκιμασία πρωτοτύπων από τους πελάτες. Τα πρωτότυπα – όπως, για παράδειγμα, ένα καλάθι αγορών, θα πρέπει να δοκιμαστούν μαζί με τους πελάτες.

4. Ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής προσλήψεων. Για την καθοδήγηση των προαναφερόμενων διαδικασιών απαιτούνται άνθρωποι που να διαθέτουν τόσο τεχνικές, όσο και επιχειρηματικές γνώσεις. H McKinsey συνιστά κατά την αναζήτηση αυτών των στελεχών να αγνοηθούν οι κλασικές μέθοδοι εύρεσης προσωπικού – για παράδειγμα, μπορούν να αναζητηθούν τα κατάλληλα στελέχη από άλλα τμήματα της εταιρείας. Για την ανάπτυξη λύσεων για το ψηφιακό κόσμο, απαιτείται ένας συνδυασμός συμπάθειας για τις επιθυμίες των πελατών, δημιουργικότητας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

5. Στενότερη συνεργασία των product managers με τους developers. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η σχέση ανάμεσα στους product managers και τους developers. Μια τακτική για να επιτευχθεί αυτό είναι να εργάζονται στον ίδιο χώρο.

6. Δημιουργία κινήτρων. Αναπτύξτε το κατάλληλο σύστημα δημιουργίας κινήτρων. Σημαντικό σύμφωνα με την McKinsey δεν είναι να ανταμειφτεί ένα συγκεκριμένο βήμα ανάπτυξης, αλλά η υλοποίηση συγκεκριμένων επιθυμιών των πελατών.

Εν κατακλείδι μπορεί να πει κανείς ότι ο αποτελεσματικός οργανισμός IT δύο ταχυτήτων μπορεί τότε μόνο να προκύψει, όταν τα πρόσθετο, ταχύτερο μέρος αυτής της υποδομής είναι δομημένο βέλτιστα. Και αυτό γίνεται, όταν υπάρχει ένας προσανατολισμός στην ταχύτερη ικανοποίηση των επιθυμιών των πελατών και όταν όλος ο οργανισμός υπηρετεί αυτό το στόχο.