Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρονται στην δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), Θεόδωρου Βάρδα, στην οποία γίνεται μνεία τόσο στο πρόστιμο που επέβαλε η ΕΕΤΤ στον ΟΤΕ στις 5 Μαΐου όσο και στην ανάγκη για την "σωστή λειτουργία των εποπτικών και ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών" του Κράτους, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και με σαφήνεια στο από 6-5-2009 Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΤ για το εν λόγω πρόστιμο,  το ύψος του προστίμου είναι το μέγιστο δυνατό που ο Νόμος περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών επιτρέπει στη Ρυθμιστική Αρχή να επιβάλει για παραβάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Καθήκον της ΕΕΤΤ είναι να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου ενώ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει εισηγηθεί την αύξηση του ύψους των προστίμων, με στόχο την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών από την πλευρά των παρόχων και τη βέλτιστη λειτουργία της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.