Οι τράπεζες βρίσκονται υπό συνεχή πίεση να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να μειώσουν τα κόστη τους, παρέχοντας, ταυτόχρονα, στους πελάτες τους ψηφιακές υπηρεσίες επόμενης γενιάς.

Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την κατάσταση, οι τράπεζες χρειάζεται να προσεγγίσουν νέους vendors και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες, καθώς, όπως εκτιμά η Gartner, οι παραδοσιακοί κατασκευαστές εφαρμογών καθυστερούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Στο πλαίσιο αυτό η Gartner εκτιμά ότι έως το τέλος του 2019, το 25% των retails banks θα συνεργαστούν με startup providers για να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά τους online και mobile συστήματα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι νέοι και αναδυόμενοι κατασκευαστές πλατφορμών digital banking προσφέρουν στις τράπεζες ενδιαφέρουσες δυνατότητες για να καινοτομήσουν. Επομένως οι CIOs θα πρέπει να προετοιμαστούν για να αξιολογήσουν σωστά τους νέους vendors, οι οποίοι δεν διαθέτουν την πελατειακή βάση και την οικονομική σταθερότητα των παραδοσιακών ανταγωνιστών τους – χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η δυσκολία αξιολόγησης αποτελεί αιτία για να αποκλειστούν οι νέοι vendors από τις πιθανές επιλογές των CIOs.