Τα ιδρυτικά και νέα μέλη του συνδέσμου, συναντήθηκαν, στις 16 Μαΐου, στην 3η Τακτική εκλογικό-απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΕΕ. Το απερχόμενο ΔΣ αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του συνδέσμου που επικεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: τη διεύρυνση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων των μελών στη διεθνή αγορά, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών σε επιχειρηματικά κεφάλαια, τη συνεργατική δικτύωση μεταξύ των μελών αλλά και άλλων φορέων του ευρύτερου οικοσυστήματος της καινοτομίας και τις παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης.

Στη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η ένταξη 9 νέων μελών στον σύνδεσμο. Τα νέα μέλη του 2013 είναι οι εταιρείες Bytemobile, Entersoft, Globo Μobile (τακτικά μέλη) ACR electronics, iKiosk, Irida labs, nmc2, Retail link και Singular Logic (συνδεδεμένοι φορείς). Στη συνέχεια έγιναν με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω κινητών συσκευών, οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ που θα συνεχίσει την επιτυχημένη, βάσει της ομόφωνης παραδοχής των συμμετεχόντων μελών, πορεία του απερχόμενου.