Η Enet Solutions – Logicom παρουσίασε τα σχέδια για επαναδιατύπωση της εμπορικής της ταυτότητας με στόχο την αναβάθμιση και ανανέωση του τρόπου επικοινωνίας της με το κοινό. Τα σχέδια επαναδιατύπωσης περιλαμβάνουν ανανεωμένο λογότυπο, αναβαθμισμένη χρήση των χώρων κοινωνικής δικτύωσης, βελτίωση της ιστοσελίδας και νέα γραφική γλώσσα, τα οποία θα παρουσιαστούν σύντομα στο κοινό.

Αυτή η νέα εμπορική εικόνα έχει ως στόχο να αναδείξει τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η ανάπτυξη και επιτυχία της Logicom, όπως οι στενοί δεσμοί με όλους τους συμμετέχοντες (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, προσωπικό, τραπεζίτες, μετόχους) σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ισχυρό και έμπιστο δίκτυο συνεργατών βασισμένο στις αρχές της αλληλοϋποστήριξης, προσοχή στη λεπτομέρεια και μεγάλη παρουσία σε σημαντικό βαθμό χωρών στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. Μαζί με αυτή την ανανεωμένη ταυτότητα, η Logicom υιοθετεί και νέο σλόγκαν, «Συνεργάτες στην επιτυχία σας», ενισχύοντας και προωθώντας τις αξίες και τον επαγγελματισμό της εταιρείας.