Το αν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γνωρίζουν να αξιοποιούν τα δεδομένα του Internet of Things αποτελούσε το επίκεντρο της μελέτης “IoT & the Data Analytics Challenge” της εταιρείας ερευνών PAC, η οποία έγινε κατ΄ εντολή των HP Enterprise και Telefonica.

Μόλις 33% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι αναλύουν τα δεδομένα του IoT, με το 48% να δηλώνει ότι θα το κάνει αυτό μέσα στους 12 επόμενους μήνες, με τους ερευνητές αγοράς να εντοπίζουν την πρώτη αιτία που οδηγεί στην μη αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. Άλλωστε, σύμφωνα με την έρευνα, μόλις 28% των επιχειρήσεων έχουν εγκαταστήσει μια κεντρική πλατφόρμα analytics για τα δεδομένα του IoT, 52% να σχεδιάζουν να κάνουν αυτό το βήμα μέσα στην επόμενη διετία και σχεδόν 21% αυτών να βρίσκεται ακόμα στις συζητήσεις.

Ένας πιθανός λόγος είναι οι «απαιτήσεις» ανάκτησης δεδομένων από τους αισθητήρες, καθώς αυτά είναι ελάχιστα δομημένα και λιγότερο επεξεργασμένα, όπερ σημαίνει ότι απαιτούν νέα εργαλεία και διεργασίες. H PAC καταγράφει, επίσης, και ελλείψεις στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το IoT. Μια σχετικά μικρή μειοψηφία, της τάξης του 36%, βρίσκεται σε μια πρώιμη φάση, 30% βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού, 25% μιλάνε ήδη για τα αποτελέσματα μερικών πρωτοβουλιών, ενώ μόλις 10% θεωρούνται ως προχωρημένοι σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στα IoT Projects στους 12 επόμενους μήνες αυτές θα διοχετευτούν κυρίως στην ασφάλεια δεδομένων (76%), όπως και σε εργαλεία διαχείρισης βάσης δεδομένων και ενοποίησης δεδομένων (73%). Προϋπολογισμός υπάρχει και για εργαλεία ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο
(69%), οπτικοποίηση δεδομένων (63%) και πλατφόρμες Big Data Management, όπως το Hadoop (60%). Τέλος, όσον αφορά τους στόχους των πρωτοβουλιών IoT, προηγείται η εξοικονόμηση κόστους και η αποδοτικότητα (77%), η βελτίωση των εμπειριών πελατών (69%), η αύξηση τζίρου (63%) και η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (55%).